Scandinavian Horse & Dog


Ajankohtaista

04.07.2008 - Ravintoa nivelille
Ruokinnan rooli nivelten terveyden maksimoinnissa on kovasti väitelty. Miksi nivelten terveys tulisi huomioida ruokinnassa? Mitä ovat nivelen terveyteen vaikuttavat tekijät? Tulisiko hevosen syödä eläinperäistä ravintoa?

Miksi huomioida nivelten terveysruokinnassa?
Oletetaan että hevosesi saama ravinto sisältää kaikki vitamiinit sekä mineraalit, jotka ovat välttämättömiä hevosen normaalille hyvinvoinnille ja työnteolle. Me kaikki tiedämme että varsat sekä nuoret hevoset tarvitsevat tiettyjä ravintoaineita kasvaakseen sekä muodostaakseen terveen lihaksiston. Mutta tämä ei riitä. Sekä luut että nivelet ovat dynaamisia rakenteita, jatkaen kasvuaan, rakentuen uudelleen sekä korjaten mahdolliset vauriot itsessään läpi hevosen koko aikuisiän. Niveleen kohdistuva rasitus ei ole aina ongelma. On laajalti hyväksytty että tietyn asteen kontrolloitu rasitus jalan rakenteisiin on välttämätön lujuuden sekä voiman kasvattamiseksi. Tämän vuoksi hevosta tulisikin treenata varovaisesti rasituksen määrää tasaisesti kasvattaen. Ongelmia ilmenee kun nivelet asetetaan huomattavan rasituksen alle ja hevosella ei ole ravinnon puolesta tarvittavia resursseja puolustautua. Tuloksena on nivelten rappeutuminen, joka johtaa luu-niveltulehduksiin, joka on nykypäivän kilpahevosen yleisin vamma. Tämä johtaakin kysymykseen kuinka ja millä keinoin parhaiten suojelemme kilpahevostemme niveliä – itse uskon että ruokinnalla on merkittävä ja keskeinen rooli nivelten terveydelle.

Mitä nivelissä tapahtuu?
Tyypillinen nivel koostuu kahden luun kohtaamisesta. Niiden nivelpinnat, luiden päät jossa ne kohtaavat, ovat ruston peittämät. Rusto tekee pinnasta sileän ja liukkaan vähentämään liikkeen aiheuttamaa pintojen välistä kitkaa. Luita toisistaan erottaa nivelneste, joka mahdollistaa luiden liikkeen ilman että ne koskettavat toisiaan ja näin estää nivelpintojen kulumisen. Edellä mainitut rakenteet ovat nivelkapselin ympäröimiä ja niitä kannattelevat nivelsiteet. Rusto on nivelen herkimmiten kärsivä komponentti. Esimerkiksi kun hevonen hypyn jälkeen laskeutuu maahan kumpaankin sen etujaloista kohdistuu kovia paineita niiden osuessa maahan; kun otetaan huomioon nopeuden sekä maan vetovoiman aiheuttamat voimat, hevosen etujalan niveliin kohdistuva voima on viisi tai kuusi kertaa hevosen oma paino. Tämä voima pusertaa nivelen rustoa aiheuttaen hyvin pieniä vaurioita rustossa, jotka kuitenkin parantuvat yleensä itsestään. Ongelmia syntyy kun nivelet altistuvat jatkuvasti luonnollista suuremmalle rasitukselle; tällöin hevosen oma puolustusjärjestelmä ei kykene valmistamaan riittävästi nivelten paranemiselle välttämättömiä ravinne yhdisteitä, jotka tunnetaan nimellä nivelsuojaan vaikuttavat tekijät.

Mitä ovat nivelsuojaan vaikuttavat tekijät?
nivelsuojaan vaikuttavat tekijät määritellään yhdisteiksi jotka:
- tukevat sekä edistävät nivelnesteen muodostumista
- estävät nivelten rappeutumista
- poistavat sekä estävät luissa tapahtuvia muutoksia
Tärkeimmät nivelsuojaan vaikuttavat tekijät ovat glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti. Glukosamiinin tehtävänä on pitää nivelneste sitkeänä sekä elastisena, ja estää sen muuttuminen ohueksi ja vetiseksi. Glukosamiini itsessään on myös yksi keskeisistä yhdisteistä muiden nivelsuojaan vaikuttavien tekijöiden muodostumiselle; se myös osallistuu ruston kasvun säätelyyn sekä korjaamiseen. Keho valmistaa glukosamiinia glukoosista ja aminohapoista. Mutta kun glugosamiinin tarve kasvaa on todettu että keho voi käyttää hyväkseen myös verenkierrossa olevaa vapaata glukosamiinia. Ihmisille tehdyillä tutkimuksilla on osoitettu että keho hyödyntää sekä syntetisoi kyseistä yhdistettä ja sen hyödyntäminen on riippumatonta sen muodostumistavasta; toisin sanoen se on yhtä tehokasta oli se sitten syntetisoitu kehossa tai lisätty ravintoon ja näin saatu kehon käytettäväksi. Tutkimukset hevosilla ovat vielä kesken. Vaikka hevoset ja ihmiset eroavatkin monella tavalla (!), solu-biologian näkökulmasta katsottuna olemme hyvinkin samankaltaisia, joten tässä mielessä on sopivaa vedota ihmisillä tehtyihin tutkimuksiin. Voimmekin todeta että glukosamiinin lisäys ruokavalioon on erittäin suositeltavaa hevosille joiden nivelet joutuvat normaalia kovemmalle rasitukselle, sekä ennalta ehkäisemään että parantamaan mahdollisia nivel sairauksia.

Seuraavaksi siirryn keskustelemaan itse nivelen rustosta. Rusto koostuu kahdesta komponentista, kollageenista joka on proteiinia, ja monimutkaisesta ketjumaisesta rakenteesta joka sisältää kondroitiinisulfaatista muodostuneita sivuhaaroja. kondroitiinisulfaatti on pitkä ketjumainen molekyyli, ja sen suuri koko on herättänytkin keskustelua siitä kuinka hyvin se loppujen lopuksi imeytyy. Kaikesta huolimatta kondroitiinisulfaatin kuten glukosamiininkin on todettu olevan helposti kehon käytettävissä sekä pitkä ketjuisena että pilkottuina ketjun palasina. kondroitiinisulfaatti ei ole vain elintärkeä yhdiste rustolle sillä on myös kyky estää rustoa rappeuttavien entsyymien toimintaa. Se myös stimuloi ruston uusiutumista.

Voimmekin todeta että lisäämällä hevosen ravintoon sekä glukosamiinia (terve nivelneste) että kondroitiinisulfaattia (estää ruston rappeutumista ja stimuloi ruston uusiutumista) olemme kattaneet kaikki nivelen terveyttä edistävät tekijät.


Kasvit eivät hypi
Monet hevosen omistajat sanovat että hevonen on kasvissyöjä eikä hevoselle tulisi syöttää eläinperäistä ravintoa. On asioiden yksinkertaistamista sanoa hevosta puhtaaksi kasvissyöjäksi. Kuvittele villihevosta hamuamassa ruohoa maasta tai pureskelemassa puun kaarnaa; on ilmiselvää että hevosen suuhun kulkeutuu myös erinäisiä hyönteisiä. Yleisin lähde kaupalliselle glukosamiinille onkin hyönteisten kuoret – juuri se materiaali mitä laiduntava hevonen poimii ruohon mukana jo luonnostaan. Muistakaamme myös miksi tarvitsemme glukosamiinia -- ruokkiaksemme niveliä. Kasveilla ei ole niveliä, eivätkä ne myöskään altistu minkäänlaisille iskuvoimille. Tämän vuoksi emme voikaan olettaa että kasvit voisivat tarjota kaikki tarvittavat ravintoaineet optimaaliselle nivelten terveydelle. Hain rusto on yleisesti tunnettu hyvänä kondroitiinisulfaatin lähteenä, tosin monet tutkimukset ovat osoittaneet että kondroitiinisulfaatin lähteellä ei ole merkitystä sen käyttöominaisuuksiin.
Vaikka nivelruston rappeutumisesta johtuvat ongelmat ovatkin yleisimpiä ne eivät kuitenkaan ole ainoita. Ruston rappeutuminen käynnistää ketjureaktion joka johtaa niveltulehdukseen, jäykkyyteen ja kipuun. Nyt markkinoilla on kuitenkin monia luonnon tuotteita jotka ovat suunniteltu ravinto fysiologian tiedoin hevosille jotka kärsivät nivel tulehduksista.

Lopuksi voimme todeta että ideaalinen ravinto nivelille sisältää niveliä suojaavia yhdisteitä kuten: glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia yhdistettynä orgaaniseen rikkiin. Lisättäessä ravintoon kyseisiä yhdisteitä, täytyy muistaa että ne toimivat parhaiten pidemmällä aikavälillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että hevosen tulisi saada niitä koko sen eliniän, mutta on tehokkaampaa antaa pieniä määriä säännöllisesti läpi kilpailukauden kuin lisätä niitä hevosen ravintoon juuri ennen kilpailua.

Hinta
Tilaa tuotetta kpl